MenuLambangGaleri

Matlamat Penubuhan Pasukan Kadet Polis Malaysia

 

"The overall objective is to make the cadet a responsible citizen of the future. He must yield a strong and
       healthy influence among his colleagues, friends and family so that in the years ahead, there will he a new
       breed, of enlightened good citizens contributing to nation building." 

- Allahyarham Ketua Polis Negara, Tan Sri Dato' Mahamad Salleh bin Ismail , 2hb Mac 1970

Bahagian XI Akta Polis 1967 telah membolehkan penubuhan Pasukan Kadet Polis (PKP) di mana-mana sahaja di Malaysia seperti yang diperintah oleh YB Menteri Dalam Negeri.

Pasukan Kadet Polis terdiri daripada:
1. Pegawai Kanan PKP
2. Pegawai Pangkat Rendah PKP
3. Anggota PKP

Penubuhan PKP dilaksanakan di sekolah-sekolah Menengah sahaja dan dibahagikan kepada;
1. PKP Lelaki
2. PKP Wanita

 Anggota PKP (Anggota dan Pegawai Pangkat Rendah PKP) akan dipilih dikalangan pelajar sekolah menengah. Pegawai-pegawai Kanan PKP pula adalah guru-guru sekolah tersebut (Pegawai Perkhidmatan Pendidikan).

PKP merupakan satu pertubuhan yang bergabung dengan Polis DiRaja Malaysia (PDRM) tetapi anggota-anggotanya bukan Pegawai Polis mengikut takrif yang termaktub dalam Akta Polis 1967. Sokongan kerajaan untuk menubuhkan PKP telah diterima dan dilaksanakan sejak awal tahun 1970-an.

Penubuhan PKP ini telah menghasilkan perhubungan erat antara PDRM dengan para pelajar, guru, pentadbir, sekolah dan ibu bapa mereka selaras dengan aspirasi PDRM: Mesra, Cepat dan Betul.

Pelajar-pelajar didedahkan dengan hal ehwal kepolisian dan justeru itu dapat menyedari tentang tanggungjawab mereka kepada masyarakat untuk menjadi warganegara yang berdisiplin, berguna dan berjasa apabila mereka dewasa kelak.

Ketua Polis Negara Malaysia

Kembali ke Menu